​سردخانه شفق شمالی

سردخانه ای با تجهیزات مدرن و به روز در منطقه

برترین و با کیفیت ترین خدمات سردخانه ای در شفق شمالی

ما در تولید و بهبود محصولات و فراهم آوردن خدمات صنعتی به سایر شرکت ها کمک کرده و از طریق روابط طولانی مدت و متقابل به آنها پاداش می دهیم.
نگهداری از کالاهای شما در محیطی امن با امکانات پیشرفته همراه با متخصصین خبره سردخانه ای، در حوزه تخصص ماست.

ما نوآورانه هستیم

چرا مردم ما را انتخاب می کنند؟

ما توسعه و تبدیل می کنیم

ما کارشناسان تجاری هستیم

ماموریت ما

تبدیل شدن به مهمترین مسئول انرژی

محافظت از مردم

پاسخ به چالش های محیطی

کمک به پیشرفت مشترک

یک کارفرمای مسئول

تمرکز بر نتایج بهتر
​​​​​​​
ایجاد سهام و سود سهام

​​​​ایجاد سردخانه داری نوین در ایران